ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΞΗΡΑΣ

Πλήρης ανακαίνιση διαμερίσματος 140m2 στην πόλη των Τρικάλων με σύστημα δαπέδου ξηράς δόμησης του Αυστριακού οίκου VARIOTHERM. Για την κατασκευή του συστήματος δαπέδου VarioComp χρησιμοποιήθηκαν οι ειδικά διαμορφωμένες πλάκες ινογυψοσανίδας πάχους 18mm με πολυστρωματικό σωλήνα VarioProfile 11,6 x 1,5 Laser.

Το σύστημα τοποθετήθηκε επάνω στο υφιστάμενο δάπεδο του διαμερίσματος, αφού πρώτα είχαν προηγηθεί όλες οι απαραίτητες προεργασίες για τις υδραυλικές εγκαταστάσεις. Χρησιμοποιήθηκε πλάκα εξιλασμένης πολυστερίνης XPS 10-200 πάχους 10mm και θερμικής αγωγιμότητας 0,035W/mk για περιορισμό των θερμικών απωλειών ενώ πριν από την τοποθέτηση των ινογυψοσανίδων χρησιμοποιήθηκε φύλλο πολυαιθυλενίου PE πάχους 0,1mm

Ο πολυστρωματικός σωλήνας τοποθετήθηκε με βηματισμό 10cm σε διάταξη “σαλίγκαρου” και ακολούθησε η διάστρωση του ειδικού υλικού επικάλυψης της VARIOTHERM, Filling Compound T7, σε ολόκληρη την επιφάνεια, δημιουργώντας ένα ομοιογενές υπόστρωμα πριν από την εφαρμογή της τελικής επένδυσης.

Η εγκατάσταση θα συνεργαστεί με αερόψυκτη αντλία θερμότητας για την κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση και δροσισμό. Η συνολική κατασκευή τοποθέτησης του συστήματος VarioComp διήρκεσε 7 ημέρες και παραδόθηκε με τη επιφάνεια έτοιμη για την τοποθέτηση πλακιδίων ως τελική επένδυση.

Συνεργάτης υλοποίησης έργου: ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ P&C Τσόλας-Χαρισιάδη ΕΕ