ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – ΕΚΑΛΗ

Πλήρης ανακαίνιση τριόροφης κατοικίας 500m2 στην Εκάλη με εφαρμογή συστήματος θέρμανσης δαπέδου του Αυστριακού οίκου VARIOTHERM. Για την κατασκευή χρησιμοποιήθηκε το ειδικά διαμορφωμένο φύλλο κόμβων VarioFix χωρίς μόνωσης, με επιλογή κατάλληλης μόνωσης, σε συνδυασμό με πολυστρωματικό σωλήνα VarioProfile 16×2 Plus+. Η τοποθέτηση έγινε απευθείας επάνω στην υφιστάμενη επένδυση με κεραμικά πλακάκια. Το σύστημα ολοκληρώθηκε με την διάστρωση του ειδικού θερμομπετού και παραδόθηκε έτοιμο για την τοποθέτηση της τελικής επένδυσης. 

Παράλληλα, η θέρμανση δαπέδου του 1ου ορόφου για λόγους χαμηλού βάρους και ύψους, υλοποιήθηκε με το σύστημα δαπέδου ξηράς δόμησης VarioComp όπου χρησιμοποιήθηκαν οι ειδικά διαμορφωμένες πλάκες ινογυψοσανίδας πάχους 18mm με πολυστρωματικό σωλήνα VarioProfile 11,6 x 1,5 Laser. Το σύστημα τοποθετήθηκε επάνω στο υφιστάμενο δάπεδο του ορόφου, αφού πρώτα είχαν προηγηθεί όλες οι απαραίτητες προεργασίες για τις υδραυλικές εγκαταστάσεις. Χρησιμοποιήθηκε πλάκα εξιλασμένης πολυστερίνης XPS 10-200 πάχους 10mm και θερμικής αγωγιμότητας 0,035W/mk για περιορισμό των θερμικών απωλειών ενώ πριν από την τοποθέτηση των ινογυψοσανίδων χρησιμοποιήθηκε φύλλο πολυαιθυλενίου PE πάχους 0,1mm.