ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ

Για την θέρμανση της ανοιχτής πισίνας στην Ραφήνα εγκαταστάθηκε μια αντλία θερμότητας AERMEC τύπος NRL 0700 HP1 θερμικής ικανότητας 158kW. Η αντλία θερμότητας προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη των θερμικών αναγκών της πισίνας με δυνατότητα μέγιστης θερμοκρασίας προσαγωγής νερού 50°C. Περιλαμβάνει ενσωματωμένο ψυχροστάσιο και η θέρμανση της πισίνας γίνεται μέσω ενοξείδωτου πλακοειδή εναλλάκτη.