ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ “ΗΦΑΙΣΤΟΣ”

Στον Κρατικό Αερολιμένα Λήμνου “Ήφαιστος” πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση του κεντρικού συστήματος κλιματισμού με την εγκατάσταση 2 αερόψυκτων αντλιών θερμότητας AERMEC τύπου NRB1400XHAV00 συνολικής εγκατεστημένης ψυκτικής ικανότητας 800KWatt.

Οι αντλίες θερμότητας είναι υψηλής ενεργειακής απόδοσης με εποχιακό συντελεστή ESEER 4,11 και την μέγιστη δυνατή ενεργειακή κλάση Α κατά EUROVENT με COP 3,22, και όρια λειτουργίας για θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -15ºC έως +50ºC. Επίσης, είναι εξοπλισμένες με στοιχεία αλουμινίου με εποξική βαφή για αντοχή στις ιδιαίτερα επιβαρυμένες συνθήκες περιβάλλοντος και έγχρωμη οθόνη αφής C-TOUCH πολλαπλών λειτουργιών.