ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΥΓΡΡΟΥ

Σε κτίριο κατοικιών στην Συγγρού εγκαταστάθηκαν πέντε αερόψυκτες αντλίες θερμότητας AERMEC όπου εξυπηρετούν τις ανάγκες ανεξάρτητων διαμερισμάτων για ψύξη και θέρμανση σε συνδυασμό με τοπικές κλιματιστικές μονάδες fan coil.  Χρησιμοποιήθηκαν αντλίες θερμότητες τύπου ANL071HA ψυκτικής / θερμικής ικανότητας 19,8 / 18 kW με ενσωματωμένο ψυχροστάσιο που συμπεριλαμβάνει αντλία νερού και δοχεία αδράνειας 75lt. 

Συνεργάτης υπολοίησης έργου Μελέτη : ΑΡΚΑΔΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ