ΝΕΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ VARIOTHERM VARIOCOMP

Νέα προκατασκευασμένη κατοικία 150m2 στο Ρέθυμνο Κρήτης με θέρμανση δαπέδου. Χρησιμοποιήθηκε το νέο σύστημα θέρμανσης δαπέδου ξηράς δόμησης VarioComp του Αυστριακού οίκου VARIOTHERM. Για την κατασκευή χρησιμοποιήθηκαν οι ειδικά διαμορφωμένες πλάκες ινογυψοσανίδας πάχους 18mm και πολυστρωματικός σωλήνας VarioProfile 11,6 x 1,5 Laser

Ο πολυστρωματικός σωλήνας τοποθετήθηκε με βηματισμό 10cm σε διάταξη “μαιάνδρου”, και ακολούθησε η διάστρωση με το ειδικό υλικό επικάλυψης Filling Compound T7 σε ολόκληρη την επιφάνεια, δημιουργώντας ένα ομοιογενές υπόστρωμα πριν από την τελική επένδυση.

Η συνολική κατασκευή του δαπέδου ξηράς δόμησης του έργου πραγματοποιήθηκε συνολικά σε 5 ημέρες και παραδόθηκε με την επιφάνεια έτοιμη για να τοποθετηθεί η τελική επένδυση στο 1/5 του χρόνου συμβατικής κατασκευής.

Συνεργάτης υλοποίησης έργου: ΘΕΡΜΟ-ΔΟΜΗ Ταταράκης Βασίλης – Ρέθυμνο Κρήτης