ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΤΣΕΛΕΠΟΥ – ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Στο οινοποιείο Κάναβα Χρυσού – Τσέλεπου στην Σαντορίνη χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγική διαδικασία της οινοποίησης αερόψυκτος ψύκτης AERMEC τύπου NRL 0350 EP1 ψυκτικής ικανότητας 83kW. Ο ψύκτης είναι υψηλής απόδοσης χαμηλής στάθμης θορύβου με βαθμό απόδοσης EER=3,24 και εποχιακό βαθμό ενεργειακής αποδοτικότητας SEPR=5,66. Φέρει 2 συμπιεστές τύπου scroll σε 2 ανεξάρτητα ψυκτικά κυκλώματα, condenser χαλκού-αλουμινίου, Inverter ανεμιστήρες και ενσωματωμένο ψυχροστάσιο με αντλία νερού.