ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΖΑΧΑΡΙΑΣ – ΝΕΜΕΑ

Στο οινοποιείο ΖΑΧΑΡΙΑΣ στην Νεμέα χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγική διαδικασία της οινοποίησης αερόψυκτος ψύκτης AERMEC τύπου NRB 1100 UJBB ψυκτικής ικανότητας 330kW. Ο ψύκτης είναι πολύ υψηλής απόδοσης με βαθμό απόδοσης EER=3,31 και εποχιακό βαθμό ενεργειακής αποδοτικότητας SEPR=5,53. Φέρει 4 συμπιεστές τύπου scroll σε 2 ανεξάρτητα ψυκτικά κυκλώματα, condenser αλουμινίου microchannel, Inverter ανεμιστήρες και ενσωματωμένο ψυχροστάσιο με δύο αντλίες νερού, μία κύρια και μία εφεδρίας.