ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ένα πρωτοποριακό έργο γεωθερμίας

Στο πολιτιστικό κέντρου Ηρακλείου είναι εγκατεστημένες 3 γεωθερμικές αντλίες θερμότητας του Ιταλικού οίκου AERMEC της σειράς WSH 2502 XD με screw συμπιεστές συνολικής εγκατεστημένης ισχύς 1870 kW. Το γεωθερμικό σύστημα, εκμεταλλευόμενο τον τεράστιο υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα καλύπτει τις ανάγκες σε ψύξη και θέρμανση για ένα συγκρότημα κτιρίων συνολικής επιφάνειας 27.000 m2.
Το σύστημα σχεδιάστηκε με τις 3 γεωθερμικές αντλίες θερμότητας σε παράλληλη υδραυλική διάταξη όπου η άντληση και απόρριψη της θερμότητας επιτυγχάνεται μέσω μιας συλλεκτήριας δεξαμενής του υδροφόρου ορίζοντα ικανής χωρητικότητας. Στο σύστημα έχει προβλεφθεί μηχανισμός αξιοποίησης της περίσσειας ποσότητας νερού για αποφυγή υπερχείλισης, καλύπτοντας τις ανάγκες του συγκροτήματος για πότισμα, καθώς επίσης και εφεδρικά συστήματα αναθέρμανσης και ανάψυξης της δεξαμενής με την χρησιμοποίηση dry coolers του κατασκευαστικού οίκου AERMEC.
Επίσης το σύστημα στα πλαίσια του ευέλικτου σχεδιασμού επιτρέπει την ταυτόχρονη λειτουργία της ψύξης και της θέρμανσης, ανάλογα με τις ανάγκες και τον προσανατολισμό των επιμέρους χώρων του συγκροτήματος.
Παράλληλα, οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας είναι εξοπλισμένες με ειδικούς εναλλάκτες μερικής ανάκτησης θερμότητας (partial heat recovery), αξιοποιώντας την απορριπτόμενη θερμότητα κατά την διάρκεια της λειτουργίας ψύξης, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα μεταθέρμανσης του ψυχόμενου αέρα σε χώρους συνάθροισης κοινού.
Το έργο προσφέρει στον δήμο εκτός από την εξοικονόμηση ενέργειας και ευεργετικές επιπτώσεις για το περιβάλλον από την μείωση εκπομπών ρύπων και συγκεκριμένα διοξειδίου του άνθρακα COπου εκτιμάται σε 200 ΤΟΝΝΟΥΣ ΕΤΗΣΙΩΣ επί συνόλου εγκατεστημένης θερμικής ισχύος 1,87 MWatt.

Συνεργάτης υλοποίησης έργου και μελέτης: Καπετανάκη Κωνσταντίνος