ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΑΙΩΝ-ΛΙΠΩΝ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΨΥΚΤΕΣ AERMEC 2,4MW ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Σε βιομηχανία επεξεργασίας φυτικών ελαίων και λιπών καθώς και παραγωγής πρώτων υλών παρασκευής τροφίμων πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση δύο παλιών ψυκτών με νέους του Ιταλικού οίκου AERMEC τύπου NS5702XA00, υψηλής απόδοσης συνολικής ψυκτικής ισχύος 2,40 MW.

Οι ψύκτες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε μία από τις παραγωγικές διαδικασίες της βιομηχανίας, είναι υψηλής απόδοσης με EER 3,15 και λειτουργία σε εξωτερική θερμοκρασία έως +46°C φέρει 2 συμπιεστές τύπου screw και ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα ο καθένας.