ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΨΥΚΤΗΣ AERMEC 674KW ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Εγκατάσταση νέου αερόψυκτου ψύκτη AERMEC NRB2400ZDE 00/S ονομαστικής ψυκτικής ισχύς 670kW σε φαρμακοβιομηχανία. Ο ψύκτης λειτουργεί σε συνεργασία με ειδική κλιματιστική μονάδα για διατήρηση απόλυτων συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας στην γραμμή παραγωγής.

Η έκδοση του ψύκτη είναι υψηλής απόδοσης για λειτουργία σε εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 48°C, χαμηλής στάθμης θορύβου και σχεδιασμένος για παραγωγή χαμηλών θερμοκρασιών νερού έως -8°C. Παράλληλα φέρει ενσωματωμένο πλακοειδή εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας για παραγωγή ζεστού νερού το οποίο αξιοποιείται για το στοιχείο αναθέρμανσης της κλιματιστικής μονάδας.