ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΠΕ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΠΕ

Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του συστήματος κλιματισμού του βιοκλιματικού κτιρίου του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΚΑΠΕ στο Πικέρμι Αττικής, με την χρήση γεωθερμικού συστήματος της AERMEC. Η εφαρμογή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 με σκοπό την ανάδειξη της αποδοτικότητας των γεωθερμικών συστημάτων με την χρήση γεωεναλλακτων και αντλιών θερμότητας.

Για την υλοποίηση του έργου εγκαταστάθηκε υδρόψυκτη αντλία θερμότητας AERMEC τύπου WRL071HXΕνεργειακής Κλάσης Α++, ψυκτικής/ θερμικής ικανότητας 17,7/ 21 kW, με εποχιακό βαθμό απόδοσης στην ψύξη ESEER=4,23 και στην θέρμανση SCOP=5,48. Η αντλία συνδυάστικε με εσωτερικό δίκτυο τοπικών κλιματιστικών μονάδων fan coils ενώ για την υλοποίηση του γεωθερμικού συστήματος εγκαταστάθηκε συδνυασμός κατακόρυφων τύπων γεωεναλλακτών κλειστού κυκλώματος (μονός εναλλάκτης τύπου U, διπλός τύπου 2U, ομοαξονικός, helix) καθώς επίσης και ένα σύστημα δύο γεωτρήσεων (απορρόφησης – απόρριψης) ανοιχτού κυκλώματος υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Συνεργάτης υπολοίησης έργου Μελέτη – Κατασκευή: Αργύριος Μπαϊρακλιλής