ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ GREEN HILL – ΑTTIKH

Ο κλιματισμός του ξενοδοχείου Green Hill στην Αττική αναβαθμίστηκε με την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας του Ιταλικού οίκου AERMEC αντικαθιστώντας το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης-ψύξης με επιδαπέδιο λέβητα πετρελαίου και αερόψυκτο ψύκτη νερού.

Στον ξενοδοχείο εγκαταστήθηκε αντλία θερμότητας τύπου NRL800HDA01, συνολικής ονομαστικής ψυκτικής και θερμικής απόδοσης 210/234kW. Η αντλία χαρακτηρίζεται για τον υψηλό στιγμιαίο βαθμό απόδοσης EER=2,84 και COP=3,12 καθώς και για το υψηλό εποχιακό βαθμό απόδοσης ESEER=4,01 και SCOP=3,53 στην ψύξη και θέρμανση αντίστοιχα. με βαθμό απόδοσης. Επίσης διαθέτει ενσωματωμένο εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας (desuperheater) για υποβοήθηση στην παραγωγή ζεστού νερού χρήσης του ξενοδοχείου, καθώς επίσης και ενσωματωμένο ψυχροστάσιο το οποίο περιλαμβάνει δοχείο αδρανείας 700lt, αντλία νερού και δοχείο διαστολής.