GreekEnglish
 Need help? +30 210 2843176-7

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ CALDA ENERGY

Εταιρικό Προφίλ

Η εταιρεία CALDA ENERGY δραστηριοποιείται στον τομέα της εισαγωγής και εμπορικής διάθεσης εξοπλισμού θέρμανσης, κλιματισμού, ηλιακής ενέργειας και φυσικού αερίου. Από την ίδρυσή της το 1981 και επί 35 χρόνια υπηρετεί με σταθερές αξίες των κλάδο και τοποθετείται στις καταξιωμένες εταιρίες του χώρου. Διατηρεί την θέση της στην αγορά, προσπαθεί να είναι πρωτοπόρος και δεν διστάζει να προβεί στις απαραίτητες κάθε φορά ενέργειες για την δυναμική παρουσία της στον χώρο. 

Το έμπειρο, καταρτισμένο και φιλικό ανθρώπινο δυναμικό της εγγυάται την πλήρη κάλυψη και εξυπηρέτηση των συνεργατών της και των τελικών καταναλωτών. Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες από το στάδιο του σχεδιασμού έως την υλοποίηση κάθε έργου, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση. 

Προσδοκά να αυξήσει την αναγνωρισιμότητα του ονόματος της έτσι ώστε όλο περισσότεροι επαγγελματίες και τελικοί καταναλωτές να την εμπιστεύονται για την αρτιότητα των λύσεων και υπηρεσιών που προσφέρει και να χαρακτηρίζεται ως μία από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις στον χώρο της ενέργειας (θέρμανση-κλιματισμός-Ζ.Ν.Χ.) στην Ελληνική αγορά.

Όραμα & Αξίες

Όραμα της CALDA ENERGY είναι η αύξηση της αναγνωσιμότητάς της και της κατάταξής της στις σημαντικότερες εταιρείες του κλάδου,  κερδίζοντας την προτίμηση και εμπιστοσύνη των καταναλωτών για την αρτιότητα των λύσεων και υπηρεσιών που προσφέρει. Λύσεις και προϊόντα υψηλής ποιότητας, με σεβασμό στον καταναλωτή και στο περιβάλλον που θα ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες για βέλτιστες συνθήκες άνεσης και μείωσης του κόστους λειτουργίας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Με όραμα αμετάβλητο από την ίδρυσή της, η εταιρεία εφαρμόζει απλές και αυτονόητες αρχές όπως ήθος, εμπιστοσύνη, συνέπεια και υπευθυνότητα, κερδίζοντας την προτίμηση των συνεργατών, την εκτίμηση των προμηθευτών και τον σεβασμό των ανταγωνιστών. Η καλή της φήμη στην αγορά, αποτελεί εγγύηση για τους συνεργάτες και φυσικά για τον τελικό καταναλωτή.

Εγγύηση για το μέλλον της θεωρεί τους ανθρώπους της, εντός και εκτός της εταιρείας. Θεωρεί την γνώση δύναμη. Πιστεύει ότι οι συνεχείς και ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο απαιτούν διαρκή ενημέρωση . Ετσι, συμβάλει στην επιμόρφωση όχι μόνο του προσωπικού αλλά και των συνεργατών της σε τεχνικά θέματα με σεμινάρια, δημοσιεύσεις, εκθέσεις και τεχνικά φυλλάδια.

Η Διοίκηση της εταιρείας, με άξονα την πολιτική ποιότητας της εταιρείας, εφαρμόζει με συνέπεια Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008   

Τομείς Δραστηριοποίησης

Τομέας Κλιματισμού: Η εταιρεία διαθέτει υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία στον σχεδιασμό συστημάτων νερού μέρος των οποίων αποτελούν τα fan coils, οι αντλίες θερμότητας και ψύκτες οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών εφαρμογών, ενώ δραστηριοποιείται επίσης και σε εφαρμογές επεξεργασίας αέρα (εναλλάκτες αέρα-αέρα και κεντρικές κλιματιστικές μονάδες) και συστήματα απευθείας εκτόνωσης. 

• Τομέας Κλασσικής θέρμανσης:  Η εταιρεία διαθέτει λέβητες, καυστήρες, σώματα panel, λουτρού και διακοσμητικά και παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη στον τομέα αυτό.

• Τομέας Αερίου: Η εταιρεία διαθέτει λέβητες φυσικού αερίου και υγραερίου και παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη σε κάθε επίπεδο στον τομέα αυτό

• Τομέας Θέρμανσης Επιφανειών: Με εμπειρία και τεχνογνωσία από το 1995, η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στα συστήματα δαπέδου, τοίχου και οροφής συμβατικής και ξηράς δόμησης.

• Τομέας Ηλιακής ενέργειας: Η εταιρεία διαθέτει ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας για υποβοήθηση θέρμανσης και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

• Τομέας Τεχνικής υποστήριξης: Η εταιρεία μας διαθέτει τεχνογνωσία, εμπειρία, εξοπλισμό και παρέχει ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη σε όλους τους τομείς δραστηριότητά της, με άμεση ανταπόκριση από έκτακτη κάλυψη βλαβών έως την σύναψη ευέλικτων συμβολαίων συντήρησης για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό.

 

 

                                       

Positive SSL