Θέσεις Εργασίας

Η εταιρεία μας αναζητά Μηχανολόγο Μηχανικό για να ενταχθεί στον τομέα πωλήσεων της εταιρείας, με αντικείμενο Κλιματισμό, Θέρμανση, και Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ
  • Άριστη γνώση Αγγλικών και χρήσης Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα:

  • 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη εταιρεία κλιματισμού – θέρμανσης
  • Οργανωτικός, κοινωνικός, με ομαδικό πνεύμα
  • Ανάληψη πρωτοβουλιών
  • Εμπειρία στη διαχείριση πελατειακών σχέσεων
  • Δυνατότητα μετακίνησης εκτός της έδρας εγκατάστασής του
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες μόνο)
  • Γνώση ιταλικής γλώσσας.

Η εταιρεία προσφέρει ανάπτυξη σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο οργανισμό και φιλικό περιβάλλον εργασίας, με συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές ανέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό στο [email protected].

Μετάβαση στο περιεχόμενο